Devdaha Tv | शिक्षा / प्रविधि
जेठ १४ | 2022 May 28

लोकसेवा आयोगका स्थगित परीक्षा फागुन ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने

3 months ago
लोकसेवा-आयोगका-स्थगित-परीक्षा-फागुन-६-गतेदेखि-सञ्चालन-हुने

माघ २० । कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुन ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन । लोक सेवा आयोगले समय तालिका सार्वजनिक गर्दै उपसचिव वा सो सरह अप्राविधिक र प्राविधि, शाखा अधिकृत वा सो सरह प्राविधि र स्वास्थ्य सेवा तर्फ नवौं, आठौं र सातौं तहको विभिन्न पदाका लिखित परीक्षाहरू फागुन ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ । आयोगले स्थगित भएका सबै परीक्षा २०७९ सालको वैशाख १४ गतेसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ । परीक्षा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड एवं आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ संशोधनसहित पालना गरी सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ ।